VÅRA TJÄNSTER

VVS företaget med kompetens.

VVS-installationer

& VVS-service

Vi är specialiserade på energisnåla balanserade VVS-system.


Vår specialite är energieffektiviseringar.

Ett injusterat värmesystem ger er jämnare temperaturer och lägre driftskostnader i fastigheten.


Vi installerar nödvändiga injusteringsventiler som är lämpligast för er anläggning.

Injusteringen gör sedan att tryck och flöden fördelas rätt i anläggningen.


Varje år byter och injusterar vi tusentals radiatorventiler och andra injusteringsventiler. Med den erfarenheten kan vi utföra dessa arbeten på bästa smidigaste sett.

VVS


Företaget utför VVS-installationer och VVS-service i Stockholm med omnejd. Vi åtar oss alla slags uppdrag inom VVS-branschen utom arbeten på stadsgasnätet.


Vi arbetar åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner.

  • Företaget är Säker Vatten auktoriserat sedan 2012. 


  • Vi är medlemmar i branschorganisationen VVS företagen.FELSÖKNINGAR


Vi felsöker problem ni har med värmesystemet eller tappvarmvattensystemet i er Fastighet.


Vid felsökningar används instrument för att mäta tryck, flöden och temperaturer. På så sett hittar vi direkt var i systemet fel och brister ligger.


Vi har stor erfarenhet av att hitta och åtgärda komplicerade problem.


INJUSTERING VVC


Ett nogrant injusterat VVC-system är nödvändigt för att inte riskera spridning av legionella, dessutom minskar det väntetiden på varmvattnet. Temperaturen på varmvattnet får inte vara högre än

60˚ och aldrig understiga 50˚. Anledningen är skållningsrisken och att inte legionellabakterier ska kunna föröka sig. Fastighetsägare har skyldighet att dessa krav uppnås.


Ett dåligt injusterat VVC-system ger höga flöden i vissa delar och inget flöde alls i andra delar i systemet. För höga flöden orsakar stora förslitningar på rören som med tiden innebär läckage och dyra reparationskostnader.

Där systemet saknar cirkulation bildas också den bio-film som legionellabakterien frodas.

LÅGFLÖDESMETODEN BÅDE PÅ ETT OCH TVÅRÖRS SYSTEM.


Detta är en injusteringsmetod som vi förespråkar och som vi arbetat med i nästan femton år. Efter långt samarbete med pionjärerna inom denna metod har vi fått gedigen kunskap inom injusteringsmetoden. Fördelarna är många och temperaturmätningarna som vi gör över hela anläggningen gör att vi kan ställa in flödet efter varje enskild radiator och efter varje rums behov.


Vi kan i princip alltid sänka framledningstemperaturen när vi injusterat en fastighet vilket ger stora energibesparingar. Ofta har värmekurvan ställts väldigt högt för att få tillräckligt med värme i någon enstaka lägenhet längst bort i systemet. Då energikostnaden sjunker med ca 5 % per sänkt grad så finns det stora pengar att spara in och så gynnar det miljön också.


Oftast kan även framledningstemperaturen sänkas ytterligare när man byter ut några radiatorer i lägenheter som är mest utsatta för nedkylning, exempelvis i gavellägenheter som ligger på bottenplan. Energibesparingen den temperatursänkningen ger återbetalar kostnad för radiatorbyte väldigt snabbt i dessa fall. I samband med injusteringen kan vi se om det är ett alternativ i just er fastighet.


Det är endast anläggningar som bara kan ge låga framledningstemperaturer är olämpliga med denna injusteringsmetod, exempelvis system som värms upp med 100 % bergvärme.


Telefon:

08-449 41 00

                  070-733 14 00

Email:

info@vvskontroll.se

VVS-kontroll i Bromma AB, Vadmalsvägen 13B,

168 74 BROMMA

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera